• Klant: Provincie Noord-Brabant
  • Locatie: Eindhoven
  • Jaar: 2022

Multimodale Knoop Eindhoven

Eindhoven - De economie van Eindhoven is booming, dankzij de rol van de stad als koploper op het gebied van technologie, design en kennis. Dit trekt tot 2040 maar liefst 62.000 nieuwe woningen en 72.000 nieuwe banen naar de stad Eindhoven. Deze voorspelde groei maakt het steeds belangrijker om duurzame vormen van mobiliteit door de stad te faciliteren en stimuleren.

Projectgegevens

LocatieEindhoven
KlantProvincie Noord-Brabant
TeamLuc Veeger, Bas Dijkhoff, Ferry Streng, Hans Smolenaers
In samenwerking metProRail, NS, Gemeente Eindhoven, Bureau Spoorbouwmeester
Copyright afbeeldingenArcadis
Multimodale Knoop Eindhoven

In het hart van de stad bevindt zich het centraal station, met een verouderd busstation. Dit busstation heeft onvoldoende capaciteit waardoor er onveilige situaties kunnen ontstaan en het voor reizigers niet aantrekkelijk is om met de bus te gaan. Het gebied rondom het station gaat zich ontwikkelen tot een groene, gemengde stedelijke wijk. Daarom is er behoefte en aanleiding tot herontwikkeling van dit belangrijke OV knooppunt: een plek waar (inter)nationale treinen, bussen, taxi’s, fietsers, voetgangers, deelvervoer, auto’s, logistiek verkeer, vastgoed en diverse commerciële functies samenkomen.

ARCADIS is gevraagd door de provincie Noord-Brabant om vier alternatieven voor deze multimodale knoop te analyseren en uit te werken. Deze alternatieven verschillen in ruimtelijke impact, kwaliteit, kosten en passagierservaring.

De grootste opgave is het busstation; met 36 haltes en een capaciteit van 200 tot 300 bussen per uur tijdens de spits het drukste in Nederland. Dit vormt de basis voor de andere te huisvesten functies. Het busstation kent in ieder alternatief een andere locatie: op maaiveld niveau, half-ondergronds, volledig ondergronds en onder de treinsporen. Deze locatie bepaalt de positionering van andere functies, zoals Kiss & Ride, fietsenstalling, commerciële ruimtes en vastgoed in hoogbouw.

Bas Dijkhoff, stedenbouwkundig ontwerper bij ARCADIS, vertelt: ‘De grootste uitdaging was om alle benodigde functies op een logische manier in te passen in deze beperkte ruimte. Het creeëren van een prettige ervaring voor reizigers stond daarbij voor ons centraal.’

Het ontwerpteam van ARCADIS hield in de studie rekening met een aantal essentiele uitgangspunten. Zo vindt er in geen van de alternatieven een kruising plaats tussen bussen en voetgangers. Loop- en zichtlijnen zijn logisch om de overstap-ervaring en oriëntatie van reizigers zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook is er in ieder alternatief op verschillende manieren ruimte voor groen en is er volop aandacht voor de ruimtelijke impact die de situatie op de stad heeft, zowel boven- als ondergronds.

De analyse- en ontwerpstudie uitgevoerd door ARCADIS heeft de klant geholpen om de positieve en negatieve aspecten van ieder alternatief te kunnen bepalen en om de haalbaarheid van verschillende functies in verschillende composities te testen. Daarnaast geeft de studie een duidelijk beeld hoe het gebied zich de komende jaren zou kunnen ontwikkelen tot een bruisende hoogstedelijke omgeving met een OV-knooppunt van internationaal belang.