• Klant: Pro-rail / NS
  • Locatie: Driebergen-Zeist
  • Jaar: 2014

Stationsplein & Stationsomgeving, Driebergen-Zeist

Driebergen-Zeist - Het stationsgebied Driebergen-Zeist is grondig vernieuwd. Het Station en haar omgeving veranderden van verkeersknelpunt in een compact, veilig en duurzaam OV knooppunt. De overweg zorgt niet langer voor files en onveilige situaties. Het spoor heeft meer capaciteit gekregen en er zijn meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen. De herontwikkeling is aangegrepen om het groene karakter van het gebied verder te versterken. Door de nieuwe invulling van het gebied verbetert bovendien de bereikbaarheid van omliggende bedrijven, inclusief het nieuwe hoofdkantoor van Triodos.

Projectgegevens

LocatieDriebergen-Zeist Google Maps
OpdrachtOntwerp Stationsplein & omgeving
Omvang5 ha
Ontwerp2010-2020
In uitvoering2017-2020
KlantPro-rail / NS
TeamLuc Veeger, Jeroen Eulderink, Kees Neven, Leonoor van der Linden, Hans Smolenaers
Stationsplein & Stationsomgeving,  Driebergen-Zeist
Stationsplein & Stationsomgeving,  Driebergen-Zeist
Stationsplein & Stationsomgeving,  Driebergen-Zeist
Stationsplein & Stationsomgeving,  Driebergen-Zeist

De ligging van station Driebergen-Zeist, midden in een reeks landgoederen, vormde de aanleiding het stationsgebied vorm te geven als een stationslandgoed. Het ontwerp is gebaseerd op elementen van de Engelse landschapsstijl. Zo wordt het station behalve een compact openbaar-vervoersknooppunt ook een aangename en sociaal veilige ruimte.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het stationslandgoed Driebergen-Zeist. Dit komt tot uiting in de materiaalkeuze maar ook in de relatie met de omliggende landgoederen. ARCADIS maakte een integraal ruimtelijk ontwerp waarin weg, spoor en station op zorgvuldige wijze ingebed zijn tussen de vele monumentale bomen en historische landgoederen. Het plan voorziet ook in een NNN-compensatiegebied aansluitend op de visie “Natuur verbinden en behouden”. De vele nieuwe robuuste boomgroepen rond station, busstation en wegen zorgen voor een zeer groene stationsomgeving die een poort naar de Utrechtse Heuvelrug vormt.

Verder waren we betrokken bij de initiatief- en planstudiefase en de bestemmingsplan- en Raad van State procedure. We hebben het referentieontwerp, beeldkwaliteitsplan en het ontwerp van het tijdelijke station gemaakt en zorgden voor de communicatie en afstemming met omwonenden, bedrijven en landgoederen. Tot slot waren we verantwoordelijk voor het opstellen van diverse overeenkomsten, contracten, de aanbesteding ervan en de gehele uitvoeringsbegeleiding van de contracten.