• Klant: Provincie Limburg
  • Locatie: Maastricht, Nederland
  • Jaar: 2015-2019

TMH-Maastricht

Maastricht, Nederland - De grensoverschrijdende sneltram tussen Hasselt (BE) en Maastricht (NL) biedt een unieke kans om deze twee Limburgse Hoofdsteden met elkaar te verbinden op een duurzame manier. Recreanten, studenten en forenzen kunnen met deze snelle, comfortabele verbinding eenvoudig tussen de twee universiteitssteden heen en weer pendelen.

Projectgegevens

LocatieMaastricht, Nederland Google Maps
OpdrachtOntwerp Tramlijn
Omvang3,8km spoor in Maastricht
Ontwerp2015-2019
In uitvoering2018-heden
KlantProvincie Limburg
TeamLuc Veeger, Hans Smolenaers, Hanna Prinssen
TMH-Maastricht
TMH-Maastricht
TMH-Maastricht

Wij waren verantwoordelijk voor de inpassing van het nieuwe TMH (Tram Maastricht Hasselt) tracé over het Nederlandse grondgebied. De tram passeert cultuurhistorische plekken als het lage Frontenpark, De Historische Boschstraat (met de aangelegen Sphinx, Muziekgieterij, etc.) en het Bassin om ten slotte te eindigen op Mosae Forum. De nieuwe openbare ruimte vormt een hoogwaardige stedelijke omgeving in de historische stad Maastricht.

Het ontwerp speelt sterk in op de beleving van de reiziger vanuit de tram en houdt ook rekening met het aanzicht van de tramlijn (met bovenleidingen) voor omwonenden. De vier haltes sluiten aan bij de lokale context van het Sphinx kwartier. Zo zal de halte ter hoogte van het Lage Frontenpark en de Noorderbrug een groen karakter krijgen met een tramrails in het gras. Op de Boschstraat komen kenmerken van een voormalige stadsmuur terug in de bovenhangende verlichting. Bij de Mosae Forum halte is de sfeer de Maas en zijn kade, met karakteristieke bestratingsmaterialen, een van de uitgangspunten.

In het Sphinxkwartier wordt het oude industriële erfgoed, van de voormalige Sphinxfabriek, herbestemd tot een dynamische nieuwe wijk vol cultuur, horeca, bedrijvigheid en wonen. Mosae Forum is de echte centrumhalte. Deze plek ligt op loopafstand van de Markt en is dé uit- en opstaphalte voor iedereen die een bezoek aan de Maastrichtse binnenstad brengt.