• Klant: Waterschap Vallei en Veluwe
  • Locatie: Brummen, Oeken, Hall
  • Jaar: 2020

Waardevol Brummen

Brummen, Oeken, Hall - De veranderingen in het klimaat betekenen voor het gebied van WaardeVOL Brummen dat het in de winter natter wordt. In de zomer wordt het droger, maar met grotere kans op heftige buien met wateroverlast. Het wordt in de winter minder koud en in de zomer heter. Dit heeft ongewenste gevolgen voor landbouw, natuur, woningen en tuinen. Daarom zijn maatregelen nodig om het gebied ‘klimaatbestendig’ te maken, zodat we minder last hebben van de extremen.

Projectgegevens

LocatieBrummen, Oeken, Hall
OpdrachtSchetsontwerp
Ontwerp2020
KlantWaterschap Vallei en Veluwe
TeamLeonieke Heldens, Hanna Prinssen, Sjors de Greeff
Waardevol Brummen

De opgaven voor natuur én landschap en ook de mogelijkheden voor landbouw zijn allemaal gebaat bij één belangrijke aanpassing in het watersysteem: minimale afvoer van water in voorjaar en zomer. Dit principe vormt daarom de kern van het plan voor WaardeVOL Brummen. Dit bereiken we door beken in natuurgebied ondieper te maken en te laten slingeren of te dempen. Het water uit landbouwgebied bovenstrooms van de beek wordt via een alternatieve route door benedenstrooms gelegen landbouwgebieden en langs wegen afgevoerd. Daarnaast wordt een deel van de kavelsloten ondieper gemaakt of gedempt. Zo houden we het water in de natuurgebieden vast, waar het kan infiltreren terwijl het landbouwgebied op de meeste plekken niet natter wordt dan nu.

De maatregelen helpen het kenmerkende landschap versterken. In het landschap zal het natte karakter beter herkenbaar worden, bijvoorbeeld door een beek in een vochtige laagte met waar mogelijk beekbegeleidend bos. Aanvullend maken kleine stukjes bos en singels het coulisselandschap in de landgoederenzone mooier. In het kampenlandschap zullen nieuwe singels worden aangeplant. Het oeverwallandschap krijgt meer kleine elementen als knotbomen en rietkragen en meidoornhagen als slingerende linten in het landschap. We breiden de recreatieve voorzieningen uit met nieuwe wandelroutes.