• Klant: REEL BV
  • Locatie: Roermond
  • Jaar: 2020-heden

Weerstand

Roermond - Al meer dan 10 jaar is Weerstand (het voormalige Philipsterrein) in Roermond in ongebruik. Sinds Philips en daarna Yageo zijn vertrokken is hier geen bedrijvigheid meer, en zijn plant en dier inwoner geworden van deze plek. Hierdoor is voor veel bewoners van de omliggende wijken Vrijveld en Maasniel het terrein een doorn in het oog. Daarnaast is de druk op woningen en leefruimte vandaag de dag erg hoog en is er de vraag om binnen de contouren van de stad te verdichten.

Projectgegevens

LocatieRoermond
OpdrachtMasterplan - Placemaking - Gebiedsvisie - Stedenbouwkundig Structuurontwerp - Beeldkwaliteitsplan - Beheerplan - RO onderzoeken -
Omvang7,5 hectare
Ontwerp2020-heden
KlantREEL BV
Copyright afbeeldingenArcadis
Weerstand
Weerstand
Weerstand

Eind 2020 is Arcadis gestart in opdracht van initiatiefnemer REEL BV met het ontwikkelen van een gebiedsvisie in nauwe samenwerking met de omgeving. Er ontstaat een grote ambitie om met elkaar een adaptief stadsdeel te ontwikkelen, dat een krachtige identiteit waarborgt. Deze identiteit zal gebaseerd worden op de spontaan ontstane natuurkwaliteiten en industriële parels van de plek.

Het team Architectuur, Landschapsarchitectuur & Stedenbouw van Arcadis, heeft kennis en ervaring in het transformeren van multifunctionele complexe terreinen. Met onze integrale kijk op ecologie, duurzaamheid en architectuur, ontwerpen we een stedenbouwkundige structuur ontwerp waarin de bijzondere historie de nieuwe tijd inspireert. Naast de gebiedsvisie en het stedenbouwkundige structuurontwerp verzorgen we ook de onderdelen; participatie, beeldkwaliteitsplan, beheerplan, tijdelijk gebruik (placemaking) en de RO onderzoeken in het kader van het te wijzigen bestemmingsplan.

‘Geen grootschalige sloop, maar een duurzame transformatie. Vijfenzeventig procent van de gebouwen wordt getransformeerd in woningen en ateliers en werkruimte voor de creatieve industrie.’ zegt Landschapsarchitect, Architect en Stedenbouwkundige Hans Smolenaers. ‘Het was voor ons belangrijk dat de aanwezige groen- en boomstructuren op het terrein behouden zouden worden, en versterkt worden door aanplant van meer bomen.’ Niet alleen bestaande structuren worden in het ontwerp meegenomen. Ook het hergebruik van de bestaande, aanwezige materialen zorgen voor een efficiënte en duurzame oplossing. ‘De circulariteit van aanwezige materialen zit hem in zowel de casco's van de verschillende gebouwen als materialen in de buitenruimte' aldus projectarchitect Luc Veeger. Denk hierbij aan de blusvijver, de karakteristieke betonnen schaaldelen van de sheddaken, de stelconplaten en zelfs de constructies van de buizenstraten. Hierdoor blijft, naast het efficiënt omgaan met grondstoffen, de ziel van deze plek behouden.’

Weerstand staat aan de vooravond van een meerjarige gebiedstransformatie waarin de kwalitatieve aanpak leidt tot een mentaliteitsverandering in de stad. Vanaf de start zijn de omgeving, initiatiefnemers en de gemeente gezamenlijk betrokken om samen de plannen te maken, onder het motto: ‘Samen WEERSTAND opbouwen!’