LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Liza van Alphen

Liza van Alphen

Stedenbouwkundige

Binnenkort zal het grootste deel van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden wonen en werken. Dit maakt de behoefte aan optimalisatie van de sociale, economische en milieutechnische omstandigheden steeds groter. Liza van Alphen werd tijdens haar studie stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst uitgedaagd een (ontwerpend) antwoord te vinden op de vragen van de hedendaagse stad. In 2020 studeerde ze af op ‘’de stad onder, boven en tussen de sporen’’. In haar ontwerpen staan sociale veiligheid en menseliijke maat centraal. Sinds januari 2018 werkt Liza bij Arcadis aan groene en gezonde steden in binnen- en buitenland. Liza kijkt er naar uit om ook voor uw stedelijk vraagstuk een passend antwoord te ontwerpen.