• Datum: 10-07-2017

Boulevard Petten en Camperduin uitgevoerd

Petten, Camperduin - Petten-Camperduin - Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zoekt naar een innovatieve manier om de kust bij Petten/Camperduin klaar te maken voor de zeespiegelstijging ten gevolge van de klimaatsverandering.

Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw maakte het projectplan ontwerp voor de nieuwe waterfronten van Camperduin & Petten. Natuur & recreatie dient daarbij alle ruimte te krijgen. De kust wordt daarmee niet alleen veiliger, maar ook aantrekkelijker voor natuur, recreatie en toerisme. Eind 2015 was de kust weer op kracht zijn. ARCADIS landschapsarchitectuur heeft in nauwe samenwerking met betrokkenen en bewoners ontworpen aan ruimtelijke kwaliteit. Hierbij is gewerkt met ontwikkelscenario’s voor het gebied, die zijn uitgewerkt in concrete bouwstenen en 4 alternatieven. In dialoog met de stakeholders is daarop een gebiedsuitwerking gemaakt voor de versterking van ruimtelijke kwaliteit van het gebied.