• Klant: 's Heeren Loo Zorggroep
  • Locatie: Apeldoorn
  • Jaar: 2015 - heden

Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep

Apeldoorn - Ten oosten van de stad Apeldoorn ligt het voormalig landgoed Groot Schuylenburg. Sinds 1907 is dit landgoed in gebruik als zorginstelling. In eerste instantie door de Joodse , op dit moment door ’s Heeren Loo Zorggroep.

Linkedin | Twitter | Facebook

Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep

Door veranderende wensen en eisen ten aanzien van de zorg is het landgoed constant in ontwikkeling. Bestaande gebouwen worden gesloopt, nieuwe gebouwen worden gebouwd en historische gebouwen worden gerenoveerd. Het waardevolle groen, waterstructuren en infra blijven achter in deze ontwikkeling. ’s Heeren Loo zorggroep heeft Arcadis benaderd toen bleek dat de waterhuishouding op het terrein ten wensen over liet. Uit onderzoek bleek dat op verschillende plekken op het terrein de riolering op diverse plekken aangepast of vernieuwd moest worden. Om fragmentatie van deze ontwikkelingen te voorkomen heeft ’s Heeren Loo Arcadis gevraagd om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor het hele terrein. Op basis van deze visie, een doorkijk naar 2040, kan naast de afdeling facilitair ook de afdelingen zorg en vastgoed de komende decennia voortborduren.

Landgoed Groot Schuylenburg maakt van oudsher onderdeel uit van het Apeldoornse Bosch, als groene verbinding tussen stad en het (oostelijk gelegen) achterland. Dit oude eiken-beukenbos is op vele plekken niet meer waarneembaar of dreigt te vergaan door de waterproblematiek. De zorg heeft, met al zijn wensen en eisen, de groene kwaliteiten afgelopen decennia opgeslokt. Juist het groen kan een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van de cliënten. Vandaar dat in de ontwikkelingsvisie, naast een duidelijke en veilige infrastructuur voor de cliënt, de nadruk ligt op de groene beleving van het terrein. Door verschillende sferen als bos, monumentaal bos, parkwonen, nieuwe entree en historische entree te benoemen en te versterken ontstaat er structuur op het terrein en wordt de belevingswaarde vergroot. Nieuw eiken-beukenbos wordt aangeplant, monumenten worden met stinzenbeplanting versterkt en zintuigen worden in de tuinen middels beplanting weer geprikkeld.

Projectgegevens

LocatieApeldoorn Google Maps
Ontwerp2016-2017
Klant's Heeren Loo Zorggroep
TeamLeonieke Heldens, Sjaak Punt
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep
Groot Schuylenburg - 's Heeren Loo zorggroep