• Klant: Provincie Noord-Holland en HWBP
  • Locatie: Hoorn-Amsterdam
  • Jaar: 2014-heden

Kustzone & Dijkversterking Markermeerdijken

Hoorn-Amsterdam - De Markermeerdijken zijn het resultaat van een eeuwenlang gevecht tegen het water. Dit is onder meer te zien aan het bochtige tracé van de dijk, de doorbraakkolken achter de dijk en de voorlanden. Maar ook de bekleding van noordse steen is heel kenmerkend. De geschiedenis van de dijk is zo bijzonder dat het de status ‘provinciaal monument’ heeft gekregen. De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam bieden bescherming aan 1,2 miljoen inwoners en 25 miljard euro aan economische waarde. Om de veiligheid ook in de toekomst te garanderen moeten deze dijken worden versterkt.

Projectgegevens

LocatieHoorn-Amsterdam Google Maps
OpdrachtVisie, Masterplan, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
Omvang33 kilometer
Ontwerp2014-heden
KlantProvincie Noord-Holland en HWBP
TeamJohn Boon, Peter Westerink, Robbert Jongerius, Hanna Prinssen, Joep van Baast, Robert Kruijt
In samenwerking metAlliantie Markermeerdijken
Kustzone & Dijkversterking Markermeerdijken
Kustzone & Dijkversterking Markermeerdijken

Samen met de provincie Noord-Holland, HWBP en HHNK hebben we het ‘Kader ruimtelijke kwaliteit Markermeerdijken’ opgesteld. Hierin zijn de rijke historie en de hedendaagse opgaven en kansen voor recreatie, wonen, landbouw en natuur in beeld gebracht.

Zo wordt de doorgaande fiets- en wandelverbinding tussen Amsterdam en Hoorn verbeterd, wordt nieuw areaal natuur aangelegd en komen er recreatieve plekken op en aan de dijk en een compleet nieuw stadsstrand bij Hoorn. De visueel-ruimtelijke en functioneel-ruimtelijke visie, die in het kader is vastgelegd, wordt bij de verdere uitwerking van de dijkversterking als leidraad gebruikt.

Vervolgens hebben wij voor de Alliantie Markermeerdijken (HHNK, Boskalis en VolkerWessels) ontworpen aan de landschappelijke inpassing van de dijkversterking. Door de sterke groei van Amsterdam en omgeving zal het recreatieve gebruik in de nabije toekomst fors toenemen. Om de beleving langs de dijk te verstreken, hebben we zogenaamde ‘dijkplaatsen’ ontworpen; recreatieve verblijfsplekken van hoge kwaliteit met elk een unieke beleving. Zo krijgt Kinselmeer een kano- en zwemsteiger, kun je bij Zeevang een dwarsdoorsnede van de dijk zien en komt er een geheimzinnige plek tussen de oude en nieuwe dijk.

De dijkversterking Markermeerdijken maakt Noord-Holland veilig en de dijk wordt aangepast naar de huidige behoeften met respect voor het rijke verleden.