LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Joep van Baast

Joep van Baast

Stedenbouwkundig ontwerper

De ruimtelijke opgaves van deze tijd overstijgen vaak de randen van het ontwerpvak en vragen om een interdisciplinaire aanpak. Joep van Baast begrijpt welke gevolgen dit heeft voor de ruimtelijke inrichting van onze steden en dat nieuwe stedenbouwkundige opgaves vragen om een integrale aanpak. Hij studeerde af op een complex klimaatbestendig stedenbouwkundig ontwerp voor een mobiliteitshub in Amsterdam. De kennis die hij hierbij opdeed zet hij in om ook uw stedenbouwkundige opgave integraal aan te pakken en klimaatbestendig te maken. Joep werkt sinds 2015 bij Arcadis aan verschillende projecten op het snijvlak van Stedenbouw, Architectuur en Landschapsarchitectuur. Zijn vaardigheid op het gebied van 3D-visualisatie heeft als resultaat dat uw ontwerp niet alleen vakinhoudelijk goed in elkaar zit maar ook verbeeldingskracht heeft.