LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Vitalizing cities

Fysieke en mentale gezondheid worden steeds belangrijker in onze samenleving, zeker gezien de snelle verstedelijking wereldwijd. Wij begrijpen dat een gezonde stad voortdurend haar fysieke en sociale omgeving creëert en verbetert en zetten deze kennis in, in uw voordeel. Wij zetten de meest getalenteerde mensen op dit gebied in; van adviesdiensten op het gebied van klimaatbestendigheid, duurzaamheid en biodiversiteit tot ruimtelijke ontwerpen voor gezonde en groene gebouwen, straten, wijken en steden. Wij zijn ook in staat de (maatschappelijke) kosten en baten daarvan inzichtelijk te maken. Wij bundelen onze expertise en inzichten om u te helpen steden gezonder te maken.

Kan op dit moment geen content laden van Instagram
Kan op dit moment geen content laden van Instagram
Kan op dit moment geen content laden van Instagram